A legfontosabb híreinket itt találod

Ideiglenes rangsor

Az alábbi linken található a 2018/19. tanévre jelentkezők ideiglenes rangsora. A felvehető létszám tagozatonként 14 fő. Nem kell elkeseredni ha a listán a felvehető létszámtól nagyobb sorszám áll az azonosítód mellett. Csak akkor módosíts, ha...

Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Madách Imre Gimnázium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes...

Angol háziverseny

Iskolánk diákjai számára 2017/2018-as tanévben háziversenyt hirdetünk.  Itt találjátok az egyéni házi angolverseny 1. fordulójának a feladatlapját. A feladatokat otthon vagy az iskolában is megoldhatod. Bármilyen segítséget igénybe vehetsz: könyvek, internet, barát, családtag. Egy feladathoz meg...

Képzeld el… és meséld el….

Módszertani délután a Váci Madách Imre Gimnáziumban, a POK bázisintézményében angoltanárok számára 2018. március 26. 14.30-16.40 Program: 2 X 60 perc műhelyfoglalkozás a kreativitás, a hallott szövegértés és a beszédkészség fejlesztése témakörében. Helyszín: 112-es...

Érettségi vizsgák nyilvánosságra hozandó anyagai -2018

Nyilvánosságra hozandó anyagok Emelt szintű szóbeli vizsgák (2018) fizika  Középszintű szóbeli vizsgák (2018) 12.A vizsga időpontja: 2018. június 25-28. magyar nyelv és irodalom (Sándor Ildikó) magyar nyelv és irodalom (Ujlaki Tibor) történelem (Valló Gábor) történelem ( dr....

Szóbeli meghallgatások eredményei

2018. március elején tartottuk az általános iskolások szóbeli felvételi vizsgáit. Ennek eredménye az alábbi linkről elérhető táblázatban található. A vizsgázók neve helyett a jelentkezési lapon megadott jelige vagy ennek hiányában az oktatási azonosító alapján...

Pótfelvételi beosztása

Azok a diákok, akik jelezték, hogy nem tudnak megjelenni a kijelölt időpontban szóbeli vizsgát tenni, 2018. március 7-én az alábbi beosztás szerint pótolhatják. Angol nyelvű szóbeli (0407; 0507 kódokon) 2. emelet 304. terem 14:00...

VII. Madách-szónokverseny

A nyilvános szereplés napjainkban, a közmédiumok számának növekedésével egyre több ember számára válik lehetővé. A középiskolás diákoknak – akiknek néhány éven belül már az élet különböző területein kell helytállniuk – fontos, hogy egy-egy rövid...

Szóbeli vizsgák rendje

Kedves Nyolcadikosok! Ha a Váci Madách Imre Gimnáziumba jelentkeztél a 0407, 0408, 0412, 0507, 0508, 0509, 0510 kódok valamelyikén, a felvételi eljárás része a szóbeli vizsga is. A többi tagozaton nincs szóbeli vizsga! Az...

A Beszélni nehéz! szakkör programjai a közelmúltban

December 2-án szakkörünk négy tagja részt vett Budapesten a nyelvművelő körök Péchy Blanka – Deme László emléknapján. A találkozó része volt a nyelvi játékok csapatverseny, ahol tizenegy csapat mérte össze tudását, gyorsaságát szórakoztató feladványok...

Szóbeli vizsgák beosztásáról..

Kedves Felvételizők! Elöljáróban néhány információ: 2018. március 1. csütörtök 8 és 10 órától tartjuk a vizuális kultúra alkalmassági vizsgát és motivációs beszélgetést. A nyelvi előkészítőkre és az angol/német tagozatokra a szóbeli vizsgák kezdete: 2018....