Kedves Nyolcadikosok!

A felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga

2016.január 16. (szombat) 10 óra

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt fél órával, 9.30-kor jelenjenek meg a tanulók!

A felvételi vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

 

Az azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési idő) a tanulók feltétlenül írják rá a feladatlapra! Fényképes személyazonosító igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt) hozzon magával a tanuló!

Megj.:  A vizsga pótnapja (pótló írásbeli vizsga): 2016. január 21. csütörtök (14.00).

Azon tanulók számára, akik január 16-án, nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje:

A vizsga 2*45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz. Először az anyanyelvi, majd a matematikai képesség tesztet oldják meg a tanulók.

Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése 2016. január 16-án:

9.30-9.45:     A tanulók érkezése, és a kijelölt termekben a helyek elfoglalása.

9.45-10.00:     A tanulók azonosítása fényképes igazolvány alapján. Az ülésrend kialakítása és a tanulók tájékoztatása a kijavított dolgozatok megtekintésének idejéről és módjáról.

10.00-10.45:     Az anyanyelvi feladatlap kitöltése, majd beszedése.

10.45-11.00:     Szünet.

11.00-11.45:     A matematika feladatlap kitöltése, majd beszedése.

11.45:     A tanulók tájékoztatása az értékelőlapok átvételének idejéről és módjáról.

A pótnapon, január 21-én hasonló a vizsga ütemezése, értelemszerűen módosulnak az időpontok, 13.30-15.45-ig.

 

A felvételi vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai 2016. január 16-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők. A letöltés után feltesszük iskolánk honlapjára (www.vmig.sulinet.hu) is.

 

A kijavított feladatlapok megtekintése:

A megtekintés

– időpontja: 2016. január 25. (hétfő) 8.00-16.00,

– helyszíne: Váci Madách Imre Gimnázium, könyvtár.

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A jelentkező kérelmére és költségére másolatot készítünk a feladatlapokról.

 

A vizsgázó és szülője az észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2016. január 26-án 16.00-ig) írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Ha a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola bírálja el az észrevételt. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban kell közölnie a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. A fenntartott észrevételt az OH bírálja el.

Az értékelőlapok átvétele:

A felvételi eredményét közlő értékelőlapot személyesen lehet átvenni a Váci Madách Imre Gimnázium titkárságán.

Az értékelőlap átvételének időpontja:

  1. 2016. február 2-án (kedd) 7.00-16.00 óráig.
  2. 2016. február 3-án (szerda) 7.00-15.30 óráig.

Ez is érdekelhet ...