Munkatársat keresünk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci Madách Imre Gimnázium

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

biológia és kémia tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, biológia-kémia szak,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •         szakmai önéletrajz és motivációs levél
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edit intézményvezető nyújt, a 27/518-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete címére történő megküldésével (2600 Vác, dr. Csányi László körút 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/404-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-kémia szakos középiskolai tanár.
  •         Személyesen: Váci tankerület, Pest megye, 2600 Vác, dr. Csányi László körút 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ez is érdekelhet ...