Munkatársat keresünk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci Madách Imre Gimnázium

spanyol-­angol vagy spanyol­-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: idegen nyelv tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

∙ Egyetem, spanyol-­angol vagy spanyol­-bármely szak,

∙ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• szakmai önéletrajz és motivációs levél

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edit intézményvezető nyújt,
a 30/253­7170-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete címére történő megküldésével (2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.).

• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

KLlK/1341411­2/2016,

• valamint a munkakör megnevezését: spanyol-­angol vagy spanyol­-bármely szakos középiskolai tanár.

• Elektronikus úton Horváth Edit intézményvezető részére a horvath.edit.03@gmail.com e-
mail címen keresztül

• Személyesen: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci tankerület.

Pest megye, 2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A∙ pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap

Ez is érdekelhet ...