Rendszergazdát keresünk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Váci Madách Imre Gimnázium

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejú közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendszergazdai feladatok: szerver felügyelete, hálózat karbantartása, számítógépek karbantartása,       elektronikus napló kezelése, rendszeradminisztráció, honlap karbantartása, frissítése, fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, rendszergazda,
  • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintú kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé szakmai önéletrajz és motivációs levél nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edit intézményvezető nyújt, a
27/518-655 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Horváth Edit intézményvezető részére a horvath.edit.03@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31 . A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő

Ez is érdekelhet ...