Pályázati felhívás a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programban való részvételre

A Duna-Dráva Cement Kft. pályázatot hirdet a váci általános, zeneiskolák és középiskolák diákjai számára a 2016/2017-es tanévre a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programban való részvételre.
A program célja olyan diákok támogatása, akik tanulmányi, sport, kulturális, vagy szabadidős területen ígéretes, különleges tehetségeknek számítanak, illetve fejlődésükkel és eredményeikkel kiemelkednek az átlagból. A pályázaton nyertes tanulók a szorgalmi időszak alatt, tíz hónapon keresztül ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíj mértéke az általános iskolák tanulói számára 6.000 Ft/hó, a középiskolák diákjai számára 8.000 Ft/hó, amely három részletben – 2016. novemberben (szeptember, október, november és december havi ösztöndíjak), 2017. márciusban (január, február, március, április hónapokra) és 2017. júniusban (május, június hónapokra) – kerül átutalásra.
A pályázók köre: a pályázatra olyan diák jelentkezhet, aki

  •  Vác közigazgatási területén működő általános és zeneiskola vagy középiskola nappali tagozatos tanulója érettségiző osztályig bezárólag
  •  Megkezdte legalább az általános iskola 7. osztályát
  •  Tehetségígéret és fejlődésével, illetve eredményeivel kitűnik az átlagból
  •  A 2015/2016-os tanév végén legalább 4,5-ös átlageredményt ért el.

A pályázónak, valamennyi feltételnek meg kell felelnie!
Középiskolai pályázók esetében előnyt jelent az országos és nemzetközi versenyeken szerzett 1-5. helyezés, illetve publikáció valamely tudomány vagy művészeti ágban. A diák kiemelkedő képességeit az osztályfőnök írásban mutatja be, annak valódiságáért felelősséget vállal.

Pályázni a hiánytalanul kitöltött űrlap megküldésével lehet, amelyet mellékelünk, illetve, ami letölthető a DDC honlapjáról is, az alábbi linkre kattintva: www.duna-drava.hu/tehetseg-osztondij

A pályázati kiírás elérhető a Duna-Dráva Cement Kft. hivatalos Facebook oldalán is.
A pályázatnak tartalmaznia kell a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök jellemzését, a tanuló vállalását, valamint az iskola igazgatójának aláírását. A beküldött pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma fogja elbírálni.
Figyelem: Minden általános és zeneiskola maximum 3, minden középiskola maximum 10 diákot jelölhet. Amennyiben a meghatározott 4,5-ös átlageredményt adott oktatási intézményben egy diák sem éri el, javasoljuk, hogy juttassák el hozzánk annak az egy diáknak a pályázatát, akit az iskola közössége, megfelelő indoklással, valamilyen területen kiemelkedően tehetségesnek tart.

A pályázat benyújtása díjtalan.
A pályázat elektronikus úton való elküldésének és egyben postára adásának határideje:  2016. szeptember 30.
A pályázat eredményhirdetése: 2016 novemberében

További felvilágosítás: Bászler Mária – HR igazgató baszlerm@duna-drava.hu vagy
Konfár Mónika – személyzetfejlesztési előadó  konfarm@duna-drava.hu e-mail címen.

Sikeres pályázást!

Ez is érdekelhet ...