Iskolapszichológust keresünk

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ť 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Váci Madách lmre Gimnázium

iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, Vác 2600, Brusznyai utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény iskolapszichológiai feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1 992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, az Nkt.(201 1 . évi CXC. törvény) 3. melléklet 15. pont, O magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edit intézményvezető nyújt, a 06-27-518-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Horváth Edit intézményvezető részére a titkarsag@vacimadach.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő

Ez is érdekelhet ...