Munkatársat keresünk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete

                         a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Váci Madách Imre Gimnázium 

 informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakos pedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, informatika szakos tanár,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edit intézményvezető nyújt, a 06-27-518-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton Horváth Edit intézményvezető részére a igazgatas@vacimadach.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

3 hónap próbaidő 

Ez is érdekelhet ...