Érettségi vizsgaközpont

A Váci Madách Imre Gimnázium a kétszintű érettségi vizsga bevezetésétől, azaz 2005-től kezdve emelt szintű érettségi vizsgaközpont.

Vác és a környékének középiskoláiból emelt szintű érettségi vizsgára jelentkező tanulók nálunk írják az emelt szintű írásbeli érettségi dolgozatukat, és az iskolánkban működő tantárgyi bizottságoknál tesznek szóbeli vizsgát.

Az érintett tantárgyakat, valamint a vizsgázók és vizsgáztató tanárok beosztását az Oktatási Hivatal (OH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán határozzák meg az adott vizsgaidőszak jelentkezései alapján.

Rövid ismertető az emelt szintű érettségi vizsgáról

Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt olyan független értékelők végzik, akik a tanulót nem ismerik. Az emelt szintű írásbeliket az OKÉV (később OH, majd KH) által kijelölt helyszíneken – többnyire iskolákban – írják, tantárgyanként általában a középszintű írásbelivel azonos időpontban. (Vizsgaszervezési okok miatt a kétféle informatika vizsga eltérő időpontra kerül.)

Az egyes vizsgatárgyakból tett emelt szintű szóbeli vizsga külső tantárgyi bizottság előtt zajlik, melynek tagjait szintén az OH munkatársai osztják be. A beosztásnál különös gondot fordítanak arra, hogy a tanulók olyan bizottsághoz kerüljenek, amelyben nincs vizsgáztató tanár a tanuló iskolájából.

Középszintű vizsgaközpont

A kétszintű érettségi bevezetésétől kezdve iskolánk az őszi vizsgaidőszakban középszintű vizsgaközpont.

Az őszi vizsgaidőszakban a vizsgajelentkezések nagyobb részét saját diákjaink szintemelő előrehozott vizsgái teszik ki. Sokan jönnek a környék iskoláiból rendes és javítóvizsgára, de gyakori az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vizsgázók jelentkezése is. (A továbbtanuláshoz szükséges érettségi eredmény ismétlő vagy szintemelő vizsgával javítható. Olyan tárgyból is lehet vizsgázni, amely az érettségi bizonyítványban nem szerepel.)

Megjegyzés:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. Korm. Rendelet) határozza meg az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, az érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az érettségi vizsga vizsgatantárgyainak általános követelményeire, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseket.