Felvételi eljárás a 2017/18-as tanévben

Felvételi tárgyak (központi) minden osztálytípusba:

    • magyar nyelv és irodalom központi írásbeli
    • matematika központi írásbeli

A központi felvételire 2017. december 8-ig kell jelentkezni. A vizsga helye nem befolyásolja a felvételi eljárást, tehát bármelyik központi felvételit rendező középiskolában megírható.

A gimnáziumi jelentkezési lapot 2018. február 19-ig az általános iskolán keresztül kérjük benyújtani. A központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” másolatát csatolni kell a gimnáziumi jelentkezési laphoz.

A jelentkezési lapon az esetleges részképességi zavarok meglétét jelezni kell, hogy a törvény előírásainak megfelelően az esélyegyenlőséget biztosítani tudjuk.


További felvételi a nyelvi előkészítővel induló csoportokba (NYEK+4 év):

Angol NYEK(0507) és Angol(0407)/Német(0408) tagozat: szóbeli meghallgatás angol/német nyelvből

A szóbeli vizsga követelményei: társalgás mindennapi témákról angol/német nyelven.

Német, francia, olasz NYEK (kezdő):
Magyar nyelvű szóbeli meghallgatás. Alapvető nyelvtani ismeretek, szövegértés mérése, vélemény kifejtés hétköznapi témák kapcsán.

Ez egy belső vizsga, csak a nálunk tehető, elmulasztása esetén a szóbeli pontszám 0.

Szóbeli vizsgák időpontja: 2018. március 1-3. között

(Betegség esetén pótmeghallgatás: 2018. március 7. 14:00 óra  )


További követelmények a művészeti képzésre:

o    Rajz alkalmassági „vizsga” és motivációs beszélgetés (szóbeli felvételi):

2018. március 1-3. között

(Betegség esetén pótnap: 2018. március 7. )

Az alkalmassági vizsga során tónusos tanulmányrajzot kell készíteni látvány után. Méret: A/3, eszköz: ceruza. Az eszközökről mindenki maga gondoskodik.

A motivációs beszélgetésre 5 db otthon készült, saját munkát (2 grafika, 2 színes, 1 egyéb) kérünk behozni.

Ezt a tagozatot  megfelelő létszámú, és az ilyen irányú művészi képzésre alkalmasnak bizonyuló jelentkező esetén indítjuk.


További információk

A jelentkezők magas létszáma miatt, a nyelvi szóbeli vizsgákra pontszám alapján (a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok) hívjuk be a jelentkezőket. A behíváshoz szükséges minimális pontszámot és a szóbeli beosztást iskolánk honlapján hozzuk nyilvánosságra 2018. február 26-ig.

Az általános felvételi eljárásban a jelentkezők létszámától függően elutasítjuk azokat a tanulókat, akik a belépéshez elvárt követelményeket nem teljesítik.

A művészeti területen az alkalmassági vizsgán való megfelelés a felvétel feltétele, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet. (20/2012.EMMI rend. 29.§ (4.))

A köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók az általuk elérhető maximális pontszámhoz viszonyított százalékos eredménnyel kerülnek a rangsorba.