Iskolapszichológus

Tájékoztatás az iskolapszichológusi ellátásról

Az iskolapszichológus feladata a tanulók lelki egészségének védelme, illetve a nevelő-oktató munka hatékonyságának elősegítése. A munka részét képezik a szűrővizsgálatok és felmérések elvégzése, csoportos készségfejlesztő foglalkozások vagy tematikus beszélgetések tartása (pl. konfliktuskezelés, kommunikáció, tanulásmódszertan), valamint a folyamatos konzultáció a tanárokkal.

A diákok számára lehetőséget biztosítok egyéni tanácsadásra a következő témák esetén:

  • beilleszkedési gondok
  • tanulási nehézség
  • szorongás
  • személyes probléma (család, barátok, egészség, stb.)
  • pályaválasztási kérdés
  • sport- és tanulmányi versenyekre való felkészülés

A tanácsadást javasolhatja egy tanár, kérheti a szülő és maga a tanuló is. Ha a probléma kívül esik a szakterületem hatáskörén, akkor igyekszem segítséget nyújtani a megfelelő szakember (fejlesztőpedagógus, klinikai szakpszichológus, stb.) megkereséséhez is.

Vizsgálatokat csak tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat (18 év alatti tanuló esetében szülői hozzájárulás) feltételével végzek el, az így szerezett információkat pedig bizalmasan kezelem. A négyszemközti beszélgetések során elhangzottakra szintén a pszichológusi titoktartás szabályai vonatkoznak.

Kapcsolatfelvétel módja

Az egyéni tanácsadáshoz előzetes időpont-egyeztetés szükséges személyesen vagy e-mailen keresztül:

Ha bármi kérdésük vagy kérésük lenne, forduljanak hozzám bizalommal!

Hász Zsófia

iskolapszichológus