Váci Madách Imre Gimnázium Alapítvány

Számlaszám: 11742094-20037941
Adószám: 19179784-1-13
A kedvezményezett neve: Váci Madách Imre Gimnázium Alapítvány

Címe: 2600 Vác Brusznyai Árpád u. 4.

Alapító okirat

Kuratórium:

Elnök:  Uzonyiné dr. Báron Tímea (SZMK részéről)

Tagok: Pusztainé Félix Anna Mária (SZMK)

Kozma Edit (tantestület részéről)

Csolák Veronika (tantestület részéről)

Princz Laura (DÖK)