A magyar nyelv napjának ünnepe a Madách Gimnáziumban

2011. szeptember 26-án az Országgyűlés november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt.

E jeles esemény emlékére a Váci Madách Imre Gimnázium minden évben valamilyen nyelvi rendezvénnyel emlékezik meg közös kincsünkről, a magyar nyelvről. A 2022/23-as tanévben nyelvi csapatversenyt szerveztünk a gimnáziumban a diákoknak.

Az eseményre meghívtuk Forgács Róbertet, a budapesti Eötvös József Gimnázium magyartanárát, aki nemcsak kiváló tanár, hanem több olyan könyv szerzője is, amelyekben nyelvi játékok, drámajátékok is találhatók. Zsúfolásig megtelt a gimnázium aulája, ahol a nyelvi kvízt lebonyolítottuk. Forgács Róbert tanár úr nagyon szellemes feladatokat állított össze a nyolc diákcsapatnak, és játékmesterként biztos kézzel vezette a nyelvi kvízt. A csapatok maguk által választott neve is tükrözte az esemény jellegét: Homo ludensek, Nyelv-észek és hasonló csapatneveket választottak a diákok. Az egy órás kvíz során sok kacagtató megoldást igénylő kérdést kaptak a csapatok, de voltak komoly fejtörést okozó feladatok is. Ahogy a tanítás folyamatában és a tanár személyében is szorosan fonódik össze a nyelv az irodalommal, úgy a feladatok is vegyesen szerepeltek, sőt nem egy közülük egyszerre öltött irodalmi és nyelvi jelleget. Így például Petőfi Sándor közelgő 200. születésnapja alkalmából még a költő verseiből készült rejtvény is elgondolkodtatta a versenyzőket, akik hősiesen megküzdöttek a sokféle stílusú kvízkérdéssel.  A diákok nyelvi kompetenciáinak fejlődésén kívül a verseny rendkívül jól segítette a csoportdinamika alakulását a csapatokban. 

A vetélkedő végén a győztes csapatok értékes jutalomban részesültek. Ennél nagyobb jutalom volt az egy órás önfeledt játék az anyanyelvvel, egymással, és ebből mindenki részesült: diákok, a jelen levő magyar szakos tanárok egyaránt.

Scroll to Top