Felvételi eljárás

FelvétEli minden osztálytípusba:

Központi írásbeli felvételi vizsga:

  • magyar nyelvi feladatlap
  • matematika feladatlap

A vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 1000

Betegség esetén pótfelvételi: 2022. január 27. (csütörtök) 1400

Ezt a vizsgát más, a központi felvételi eljárást követő iskolában is megírhatod.

A vizsgára ne felejtsd el magaddal vinni a személyazonosító igazolványodat!

A központi felvételire 2021. december 3-ig kell jelentkezned, abban a középiskolában, amelyikben a vizsgát írni szeretnéd.

A gimnáziumi jelentkezési lapot és a központi felvételi vizsgád értékelő lapját 2022. február 18-ig az iskoládon keresztül juttasd el hozzánk!

Megjegyzés: Kérjük, hogy a jelentkezési lapon az esetleges részképességi zavarok meglétét jelezd, hogy a törvény előírásainak megfelelően az esélyegyenlőséget biztosítani tudjuk!

Szóbeli felvételi a 0407, 0408, 0507 kódra:

 Angol/Német tagozat és Angol NyEK: szóbeli meghallgatás angol/német nyelvből

A szóbeli vizsga követelményei: társalgás mindennapi témákról angol/német nyelven. 
Témakörök:

A szóbeli vizsgára minden vizsgázó fényképes igazolványt hozzon  magával!

A szóbeli vizsgák időpontjai: 2022. március 1-4.
Pótnap: 2022. március 7.

Szóbeli felvételi a 0412-es kódra:

Művészetek tagozat: szóbeli és alkalmassági követelmények

I. rész: Portfólió elkészítése, melyet 2022. február 21-én vagy 22-én 14 és 16 óra között kell személyesen behozni iskolánkba. A portfólió követelményei megtalálhatók itt. (Megadtuk a művet a parafrázis készítéséhez.)

II. rész: Alkalmassági és szóbeli vizsga, a portfólió elbírálását követően a szóbelire behívott tanulók számára. Ennek időpontja: 2022. március 1-4. (Pótnap: 2022. március 7.)

A szóbeli felvételi két részből áll, összesen maximum 50 pont szerezhető. 

A szóbeli felvételire kérjük, hogy a rajzeszközöket mindenki magának biztosítsa!
Ezek a következők: ceruza, 50×70-es rajzlap, A/3-as rajzlap, szabadon választott, nem színes rajzeszköz (szén, grafit, fekete kréta)

I. Elbeszélgetés:
Az előzetesen beadott portfólió szóbeli bemutatása.

II. Gyakorlati rész:
1. Tanulmányrajz: vonalas tanulmányrajz emberi fejről, portré: élő modell után, (kizárólag fehér színű, 50×70-es papírlapon, szabadon választott, nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta) Értékelés szempontjai: a fej alapszerkezetének, összefüggéseinek alapismerete; rajzolási technikája.
2. Kreatív feladat: tervezési, kompozíciós, kreatív feladat, mely a helyszínen kerül ismertetésre. Értékelés szempontjai: feladatértés, kreativitás, világos, mások számára is láttató erejű rajzi gondolkodás.

További információk:

Minden szóbeli és alkalmassági vizsga belső vizsga, csak nálunk tehető. Aki nem kerül behívásra annak a felvételi eljárás pontszámításában a szóbeli pontszáma 0.

A művészeti területen az alkalmassági vizsgán való megfelelés a felvétel feltétele, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet. (20/2012.EMMI rend. 29.§ (4.).

A köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók az általuk elérhető maximális pontszámhoz viszonyított százalékos eredménnyel kerülnek a rangsorba.

A jelentkezők magas létszáma miatt, a szóbeli vizsgákra pontszám alapján (a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok) hívjuk be a jelentkezőket. A behíváshoz szükséges minimális pontszámot és a névre szóló szóbeli beosztást iskolánk honlapján hozzuk nyilvánosságra 2022. február 25-ig.

Nyomtatható felvételi tájékoztató:

Scroll to Top