Gyakran ismételt kérdések

Beiskolázás a 2024-2025. tanévre

Gyakran ismételt kérdések:

Nyelvi előkészítő rövidítése. A gimnáziumi tanulmányokat (közismereti tárgyak tanulása) megelőző év, ahol a fókusz a nyelvi tanulmányokon van. “Lánykori nevén”, nulladik évfolyam.

Nem indítunk kéttannyelvű képzést, de minden nyelvi osztályunk emelt óraszámban tanulja az idegen nyelvet.

Az általános iskolában németet tanuló diákok a német NyEK-re jelentkezhetnek. A NyEK célnyelve a német. Mellette angol nyelvet kezdő szintről lehet tanulni.

Az angol, az olasz és a francia NyEK-re csak azok jelentkezhetnek, akik általános iskolában tanulták az angolt, így aki csak németet tanult az nem jelentkezhet.
A kezdő francia és olasz NyEK-es csoportok (0509, 0510) tanulói a tanév eleji szintfelmérő után kerülnek a számukra megfelelő szintű nyelvi csoportba, de ezek egyike sem kezdő, hiszen ezeken a tagozatokon a nyek célnyelve (olasz/francia) a kezdő nyelv.
Arra nincs mód, hogy mindkét idegen nyelvet, kezdő szintről indulva tanuljon valaki. Az első nyelvként németet tanulók száma nagyon alacsony, és nem lenne annyi diák, hogy külön nyelvi csoportot tudjunk nekik indítani. 

Itt heti 6 órában tanulják a diákjaink az angolt. Azoknak ajánlanám, akik jó angol tudással érkeznek, és a második idegen nyelvre nem szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni, mert itt csak heti 3 órában kezdhet új nyelvet tanulni. Illetve azoknak is ajánlom, akik nem szeretnének 5 évig középiskolába járni, de nyelvi tagozatot szeretnének választani. Aki még nem tudja milyen irányba fog továbbtanulni, időt nyerhet a döntésre, hiszen majd csak tizenegyediktől kell a továbbtanulási szándéka szerint fakultációs tárgyat választania. Fakultációt pedig abból a tárgyból érdemes választani, amiből emelt érettségi vizsgát szeretne tenni (pl, töri, matek, biosz). 

A felvételi során angol nyelvi szóbeli vizsgát kell tenni mindkét tagozathoz. A témaköröket megtalálhatják a honlapon, mintatétellel együtt. A szóbeli felvételi pontszámát több szempont alapján kapják (szókincs, nyelvhelyesség, kommunikációs készség). A NYEK-es csoportok jellemzően a 9. évfolyamra nyelvvizsgát szereznek. De itt a cél nem a B2 nyelvvizsga, hanem C1 ill. az emelt érettségi. Továbbá a második (kezdő) nyelvvel (most spanyol) is magas óraszámban ismerkednek, így a cél, hogy ebből a nyelvből is megszerezzék a középfokú nyelvvizsgát illetve érettségi vizsgát tegyenek.

Minden évben 5 új osztályt indítunk, osztályonként általában 2 tagozattal. Két NYEK-es osztály és három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt. Tagozatonként maximum 16 fő kerülhet be, kivétel az angol tagozat. Angol tagozatra ugyanis 32 főt veszünk fel.

Nem tudunk erre biztos választ adni, hiszen minden évben más. Általánosságban a korábbi 100 pontos rendszerünkben és a jelenlegi 150/200 pontos rendszerünkben is 75% feletti eredménnyel már jó eséllyel bekerültek a jelentkezők (de tagozatonként változó volt).  

Nem. A nyelvi előkészítős osztályaink együtt folytatják a gimnáziumi tanulmányaikat. De külön kérésre előfordult már, hogy a NYEK éve után a 9. osztályt már valamelyik közismereti tárgyra fókuszáló tagozaton folytatta valaki.

Igen.
A tervezett időpont: 2023. november 28-30.
Szülők számára tájékoztató: 2023. november 30. 17 óra.
A részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött. A regisztrációs oldal az őszi szünet után, legkésőbb 2023. november 15-ig jelenik majd meg.

A tanulmányi eredmények beszámításánál, ha a jelentkező valamely tantárgyból mentesült az értékelés alól, akkor a hozott érdemjegyek átlagát az adott tantárgy nélkül számítjuk. 

A központi írásbeli vizsgán az értékelés egy része alól mentesített tanulók az általuk elérhető maximális pontszámhoz viszonyított százalékos eredménnyel kerülnek a rangsorba. 

A központi írásbeli vizsgán a teljes tantárgyi (matematika vagy magyar nyelv) felmentéssel rendelkező diákok esetén a mentesített tantárgy pontszáma helyett a másik tantárgy pontszámának a felét számítjuk bele a felvételi eljárásba.

Hozott pontok (HoP): Az 5. 6. 7. év végi és 8. félévi – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv + egy választott természettudományi tantárgy – osztályzatok átlaga.
A jelentkezési lapon szereplő természettudományos tantárgyak közül évfolyamonként a legjobbat választjuk ki.
Figyeljenek arra, hogy természettudományos tantárgyat minden évfolyamon adjanak meg!

A VÁCI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2023

„2.14 A felvételi eljárás különös szabályai, a vizsgák követelményei és értékelése

A felvételnél azonos pontszámot elért tanulók rangsorolásánál az alábbi szempontsorrend szerint előnyben részesítjük azt a jelentkezőt,

  • aki reál tagozatokon a központi matematika, humán tagozaton a központi magyar írásbelin magasabb pontszámot ért el, illetve egyéb tagozatkódokon azt, aki szóbeli vizsgán magasabb pontszámot kapott;
  • aki váci lakos;
  • akinek testvére az iskolába jár.”

Nem találta meg kérdésére a választ? Írja meg nekünk a beiskolazas@madach.org címre és megválaszoljuk!

Frissítve: 2023. október 03.

Scroll to Top