Letölthető nyomtatványok

 

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok

Menza igényléshez szükséges nyomtatványok

Egészségügyi adatlap

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálatra – civil szervezet

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálatra – magánszemély

Felvételi kérelem

Iskolalátogatási igazolás (árvaellátásban részesülők részére)

Iskolalátogatási igazolás (ingyenes internethasználathoz)

Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról

Igazolás gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához

Igazolás sportegyesületi tevékenységről (2023-2024. tanév)

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Kérelem matematikai csoportváltásra

Kérelem kötelező vagy kötelezően választható idegen nyelvi fakultáció felvétele alóli mentesítésre

Kérelem idegen nyelvi órák alóli mentességre

Kérelem fakultáció váltásra

Kérelem fakultáció leadásra

Kérelem csoportváltásra

Kérelem testnevelés felmentésre

Meghatalmazás

Nyelvi előkészítők szóbeli felvételi témakörei (haladó nyelv) (AngolNémet)

OKTV jelentkezési lap

Sportolói adatlap

Osztályozóvizsgára jelentkezési lap

Szakértői vélemény iránti kérelem

Szociális támogatás (iskolai program finanszírozásához)

Scroll to Top