Tantestület

Az iskola tanárainak elérhetősége, fogadóórák időpontjai:

Arra kérjük Önöket, hogy ha fel kívánják keresni tanárainkat a hétfői fogadó órákon, egyeztessenek velük (e-mail címen) vagy az iskola titkárságán (27/518-655) érdeklődjenek, hogy egyéb elfoglaltság (betegség, továbbképzés) ne akadályozza a találkozást.

Steidl Levente

Intézményvezető, Történelem

Horváth Edit

intézményvezető-helyettes, Matematika, fizika

Somay Lilla

intézményvezető-helyettes, Angol nyelv

Szijjártó-Kozák Judit

intézményvezető-helyettes, angol nyelv

Bártfai Veronika

SPANYOL NYELV, ANGOL NYELV

Bata Enikő

Angol nyelv

Bednárikné Kiss Krisztina

Matematika, Német nyelv

Bejczi Lujza

Olasz nyelv, földrajz

Benicsek Mihály

Biológia, Kémia

Benjamins Ilona

Magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Bérczes Zsuzsa

Matematika

Blahóné Vona Csilla

Spanyol nyelv

Boda Mária

Magyar nyelv és irodalom, ének

Bodó Antalné

Biológia, Földrajz

Brinyiczki Andras

testnevelés

Dobó Katalin

Angol nyelv

Duhonyi Anita

Angol nyelv

Faragó Tünde

Német nyelv

Galazek Gergely

Történelem

Garay-Nagy Norbert

Rajz és vizuális kultúra

Gubisová Mária

Matematika

Gyurkóné Tóth Dóra

Magyar nyelv és irodalom, Történelem

Hazafy Krisztina

Angol nyelv

Horváthné Strommer Éva

Matematika, fizika

Incze Katalin

Kémia, fizika

Kardos József

Informatika, etika

Kardos-Csiky Tibor

Matematika, fizika

Kenderessy Tibor

Matematika, Informatika

Kikillainé Kohlmann Zsuzsanna

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Dr. Kissné Molnár Katalin

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Koltai Adrien

Német nyelv

Kovácsné Kóka Marianna

Német nyelv

Kozma Edit

Angol nyelv

Krommer Márta

Könyvtáros

Lakatos Ádám

Magyar nyelv és irodalom, Etika, Drámakör

Lámfalusi Réka

Informatika

Luterné Madár Ildikó

Angol nyelv

Miklián Dávid

Testnevelés

Molnár Rita

Olasz nyelv

Nagy Katalin

Matematika, fizika

Nagy Krisztina

Magyar nyelv és irodalom, etika és dráma

Nagy Zoltán

Történelem

Pálmai Nóra

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

Péntek Attiláné

Matematika, kémia

Piroska István

Matematika, fizika, informatika

Rak Ildikó

Francia nyelv

Ress Tibor

Matematika

Sajgó Emese

Magyar nyelv és irodalom, Francia nyelv

Sándor Ildikó

Magyar nyelv és irodalom

Simai Erika

Francia nyelv

Steidl Anna

Testnevelés

Strenner Anita

Földrajz, Biológia

Szarvas Éva

Angol nyelv

Szőke László

Matematika, fizika

Tóth-Szabó Júlia

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Törökné Kiss Tímea

Biológia, földrajz

Dr. Trieb Gergelyné

Német nyelv

Untsch Gergely

Történelem

Varga Erik

Testnevelés

Vári Tercia

Angol nyelv

Óraadók

Bachor Levente

Angol

Bérdi Ágnes

Ének-zene

Galbács Gabriella

Ének, hangszerek, kórus

Fockter Zoltán

Csillagászat szakkö, Fizika

Forrai Beatrix

Német nyelv

Fűzfáné Bayer Lívia

Biológia, természettudomány

Németh Zsuzsanna

Angol

Nyikos József

Tömegsport

Papp Annamária

Vizuális kultúra, mozgépkultúra és médiaismeret

Pelczéderné Bodnár Magdolna

Angol

Varga Judit

Digitális kultúra

Scroll to Top